HYLTEC

Välkommen till Hyltec’s online interaktiva tutorial av läckagemätaren BL100TFT.
Här kan du köra maskinen genom att klicka på knappsatsen här nedan.
Du kan alltid backa med pil vänster.
I menyn ”3. Visa logg” knappar du upp och ned med siffrorna 2 och 8.

HYLTEC BL100 TFT 2.02

Läckagemätare

Serienr 432013

Välj 1-5

1 Läckagemätning

2 Tryckprovning

3 Visa logg

4 Radera logg

5 Inställningar